NASILJE

Oddaja v ospredje postavlja tematiko nasilja med mladimi, ki se v različnih oblikah pojavlja vse pogostje. Bojan Kodelja bo z gostoma odpiral vprašanja o nesprejemljivem vedenju, o tem, kaj je nasilje, kako ga prepoznati in kako se tudi kot mladostnik nanj odzvati, ter o vlogi šole pri preprečevanju nasilja in odpravljanju njegovih posledic.