UČITELJ

VSEBINSKI POVZETEK: Vsebina bo znana po izbiri gosta.