MEDIATOR

VSEBINSKI POVZETEK: Konstruktivni odnosi zagotavljajo varnost in osebno izpolnitev. A ko se zapletejo, je pomoč nevpletenega strokovnjaka zelo dragocena.